ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 24 ต.ค.65

763

~

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 2565 ล่าสุด” อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 17.00 น. จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และ บริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด โดย “ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565″ กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล มีดังนี้

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 24 ต.ค. 65” ปตท. (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค.2565 เวลา 17.00 น.)

~

~

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.65 บาท/ลิตร

ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 41.14 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.94 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร

เบนซิน 95 ราคา 43.06 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร

ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ราคาน้ำมันพรุ่งนี้ 2565 24 ต.ค.65 อัปเดตราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์, ดีเซล

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 24 ต.ค. 65บางจาก (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค.2565 เวลา 17.00 น.)

แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.65 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.54 บาท/ลิตร

แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 32.94 บาท/ลิตร

~

~

แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.38 บาท/ลิตร

ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซลพรีเมี่ยม ราคา 43.66 บาท/ลิตร ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ ราคาน้ำมัน ดังกล่าวเป็นการปรับราคาซื้อขายครั้งสุดท้ายของวันเสาร์ ที่ 22 ตุลาคม 2565 เวลา 05.00 น.

ราคาน้ำมัน พรุ่งนี้ 24 ต.ค. 65 เชลล์ (Shell) (อัปเดตข้อมูล ณ วันที่ 23 ต.ค.2565 เวลา 17.00 น.)

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 34.64 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 35.48 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 35.75 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 43.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 35.24 บาท/ลิตร

เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 44.66 บาท/ลิตร

You might also like